Hide menu

Kurslitteratur

Kurslitteraturen utgörs av BB Laird: University Chemistry (McGraw-Hill) samt material från institutionen. Sidhänvisningar finns under föreläsningar.

 


Responsible for this page: Helena Herbertsson
Last updated: 03/19/13