Hide menu

Föreläsningar

Föreläsning 1-3 behandlar stökiometriska begrepp.

Föreläsning 4-6 behandlar oorganisk kemi.

Föreläsning 7 behandlar jämviktskemi.

Föreläsning 8-9 behandlar syror och baser samt löslighetsjämvikter.

Föreläsning 10 behandlar kemisk termodynamik.

Föreläsning 11 behandlar kinetik.

Föreläsning 12-15 behandlar organisk kemi.

» Sidhänvisningar (23.5K bytes)

Material om balansering av redoxreaktioner (föreläsning 3):

» Balansering av redoxreaktioner (30.0K bytes)

Salters löslighet (föreläsning 9):

» Löslighetsregler (14.1K bytes)

Extramaterial om kemisk nomenklatur:

OH till föreläsning 8:

» Relationen mellan Ka och Kb (156.0K bytes)

Föreläsningsanteckningar till oorganisk kemi-, termodynamik- och kinetikdelarna

» Termodynamik föreläsning 10 (180.1K bytes)
» Kinetik föreläsning 11 (120.6K bytes)
Size: 1.3M bytes Modified: 28 February 2014, 12:27
» Nomenklatur i organisk kemi (848.3K bytes)


Responsible for this page: Helena Herbertsson
Last updated: 05/07/14