Hide menu

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen samt laborationsrapporter. OBS! Tentan kommer fr o m Vt2013 bestå av fem 10p-uppgifter, inte sex som i tentan från 2012. Upplägg; två frågor inom stökiometri, jämviktskemi och syror och baser, två frågor inom den oorganiska kemin, termodynamiken och kinetiken och en fråga inom den organiska kemin.

Här finns huvudtentan med lösningsförslag Vt2011-2013:

Size: 168.2K bytes Modified: 31 May 2013, 12:34
Size: 10.4M bytes Modified: 31 May 2013, 12:35
Size: 166.7K bytes Modified: 10 August 2012, 09:46
Size: 227.6K bytes Modified: 20 May 2013, 08:26
Size: 241.0K bytes Modified: 16 February 2012, 08:21
Size: 122.5K bytes Modified: 16 February 2012, 08:21


Responsible for this page: Helena Herbertsson
Last updated: 03/11/14