Hide menu

Lektioner

Uppgifter till problemlösningstillfällen

Le1:    Kap.1:47,51,57   Kap.2: 47,52,60,69 Kap. 3: 37,48,54,58,60 Kap. 6: 33,39,42,53

Le2:    Stereoprodukter vid add. av Br2 till trans-2 buten, + Kap 4: 32, 36, 50, 63, 45*
           Kap 5: 43, 47, 49a, 53

Le3 till Le 6: Se pdf-fil i länk nedan


Dessa uppgifter ska ha gjorts (försökt göras) tills lektionen.

Efterarbete från föreläsning

Några exempel för respektive kapitel, samt lösningsförslag finns i följande  pdf-filer.

» Efterarbetesupgifter (229.8K bytes)

Testbanker på grundläggande moment

Dessa fem testbanker innehåller mest fleralternativsfrågor , som är kopplade till de inledande kapitlen i boken. Alla har svar i slutet av pdf-filen. Frågebankerna kan med fördel användas i självstudiesyfte för att repetera och öka säkerheten på fundamentala organiska kunskaper.
 
» Testbank1- Struktur Bindning (646.6K bytes)
» Testbank3- Syror baser (474.2K bytes)
» Testbank5- Stereokemi (992.0K bytes)

 


Responsible for this page:
Last updated: 05/06/10