Hide menu

Föreläsningar

Kapitelhänvisningar till Fundamentals of Organic Chemistry 6th ed., McMurry - Simanek

Nedan angivna kapitel ingår i kursen och kommer att behandlas vid föreläsningarna.   Observera dock att föreläsningarna inte räcker till för att uttömmande behandla alla avsnitt.
 

Fö 1-2: Introduktion. Repetition: kemisk bindning, alkaner, dipoler, formell laddning, resonans, hybridisering, funktionella grupper, syror och baser, nomenklatur, konformation och stereokemi.

1.1 – 1.11, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.10, 6. 1- 6.12

Fö 3:   Addition till alkener och alkyner

4.1 – 4.8

Fö 4:  forts. Addition, samt aromatiska föreningar

4.9-4.12, 5.1-5.5

Fö 5:   Aromatiska substitutionsreaktioner

5.6 - 5.11

Fö 6:   Alkylhalider: Substitution och elimination

Kap 7 hela

Fö 7:    Alkoholer fenoler och etrar

Kap 8 hela.

Fö 8, 9: Spektroskopi (UV, MS, IR, NMR)

Kap 13 hela

Fö 10, Aldehyder och ketoner – nukleofil addition till karbonylgruppen

Kap 9 hela

Fö 11:   Karboxylsyror och dess derivat

Kap 10 hela

Fö 12, 13.   Substitution på a-kol och kondensationsreaktioner

Kap 11 hela

Fö 14:   Aminer  

Kap 12 hela

Fö 15:   Repetition, Tentagenomgång

Size: 65.1K bytes Modified: 15 March 2010, 14:07


Responsible for this page:
Last updated: 03/17/10