Hide menu

Laborationer

Innan första laborationen genomförs ska laboranten ha läst  och kunna de säkerhetsföreskrifter som gäller för laboration i organisk kemi. Se pdf-fil nedan.

Laborationer görs i grupp om två studenter. Laborationsredogörelese ska göras efter den mall och struktur som ges i pdf-filen nedan.

» Laborationsredogörelsemall (183.5K bytes)
Size: 22.0K bytes Modified: 16 August 2012, 11:26

Laborationshandledningar:

I kursen ingår tre laborationer som genomförs i nedan ordning. Innan laborationen ska studenten ha läst igenom resp. laborationshandledning. Vissa mekanismer kommer inte att vara genomgångna innan laborationen, varför dessa får inhämtas från kursboken.

» 2. Nitrering av Metylbensoesyra (224.9K bytes)
» 3. Syntes av Sorbinsyra (69.3K bytes)


Responsible for this page:
Last updated: 04/12/10