Hide menu

Examination

  • Laborationsrapporter och Dugga. (1hp)

       Duggan ingår i laborationskursen, 20 p av 40 p är godkänd dugga.
         Om duggan ej är godkänd erhålls laborationskursens poäng först när tentan är godkänd,
         förutsatt att samtliga laborationer med rapporter är godkända.
         En omdugga ges inom ramen för kursen.
            

  • Tentamen 23 okt 2009 kl. 14-18 (4,5 hp)

7 uppgifter om totalt 70 p. Betyg: U, 3, 4, 5.
            

Gamla tentor: Dessa tentor motsvarar en tidigare större kurs på 6 hp - TFKE06, varför vissa uppgifter inte ingår i denna kurs på 4 hp. Eftersom denna kurs är ny finns inga tidigare tentor att tillgå.

» Tenta 2007-10-22 m svar (234.7K bytes)
» Tenta 2008-10-21 (1.0M bytes)
» Svar Tenta 2008-10-21 (1.2M bytes)
Size: 2.0M bytes Modified: 15 March 2010, 14:42
Size: 2.2M bytes Modified: 15 March 2010, 14:43


Responsible for this page:
Last updated: 03/15/10