Hide menu

Laborationer

Tre laborationer utförs. Två av dem anknyter till den allmänna och en till den organiska kemin. Stencilerna säljs på Bokakademin, kårallen (TFKE16).

Laborationerna är:

1. Bestämning av vattnets hårdhet med EDTA-titrering.

2. Kinetik. Hydrolys av bensendiazoniumklorid

3. Syntes av N-fenylbensamid.

Till materialet för laborationskursen hör också en samling säkerhetsföreskrifter. Dessa skall vara genomlästa till första lab.-tillfället, och man får skriva under på att man läst och förstått dem. Det senare är ett krav från arbetsmiljömyndigheterna.

   
   


Responsible for this page:
Last updated: 08/02/10