Hide menu

Laborationer

Innan första laborationen genomförs ska laboranten ha läst  och kunna de säkerhetsföreskrifter som gäller för laboration i organisk kemi. Se pdf-fil nedan.

Laborationer görs i grupp om två studenter. Laborationsredogörelese ska göras efter den mall och struktur som ges i pdf-filen nedan.

Labrapport skickas elektroniskt till tfke06@ifm.liu.se senast 7 dagar efter labtillfället. Vänligen använd vanliga filformat som .doc, .docx, .pdf etc. Tre inlämningar gäller för varje rapport, därefter rättas rapport i mån av tid.

Laborationshandledningar:

I kursen ingår tre laborationer som genomförs i nedan ordning. Innan laborationen ska studenten ha läst igenom resp. laborationshandledning.

» Lab-1-limonen.pdf (84.9K bytes)
» Lab-3-sorbinsyra.pdf (24.5K bytes)


Responsible for this page:
Last updated: 06/13/14