Hide menu

Kursplan

Praktiska tillämpningar om metoder och problem vid mät­ning av ström- spännings- och impedansstorhe­ter. Digital­volt­meterns prin­ciper och egenskaper. Oscilloskop. Orsaker till och åtgärder för att minska elektriska störningar.

Datorn som instrument för mätdata­insam­ling och signalbehandling. Ett mätkort för insamling av signaler från ljus- och temperaturgivare konstrueras, utprovas och samman­länkas till datorn. Mätning och styrning av temperatur i LabVIEW-miljö. In­samling av mätdata från GPIB-instrument. Mätgivare och kretsar för behandling av givarsignaler samt mätvärdes­överföring behandlas.


Responsible for this page:
Last updated: 08/25/11