Hide menu

Kurslitteratur

Laborationshandledningar kan köpas på Bokakademin i Kårallen. Dessa är utformade så att det för varje laboration finns ett teoriavsnitt som innehåller relevant teori följt av en utförandedel. Föreläsningsmaterial delas ut vid respektive föreläsning. Dessa innehåller bakgrunden för laborationerna och utgör tillsammans med laborationshand­ledningarna kursmaterialet.


Responsible for this page:
Last updated: 08/25/11