Hide menu

Föreläsningar

Fö. 1   v 35   tis     8-10      Egenskaper hos multimetrar och osc. Mer om Digitala oscilloskop.          

Fö. 2   v 35   fre    10-12     Frekvensanalys och elektriska störningar            

 

Fö. 3   v 36   tis      8-12     Förberedelse för dugga 1                                      

Fö. 4   v 36   fre    10-12     Mätdatorn, mätkort, LabView demonstration                                             

         

Fö. 5   v 37   tis      8-10     Litet mätsystem: genomgång av principer och datablad Temperaturmätning                

Fö. 6   v 37   fre      10-12    Differentialförstärkare. Förberedelse för dugga 2

 

Fö. 7, v 38 fre      10-12    Reserv


Responsible for this page:
Last updated: 08/25/11