Hide menu

Laborationer

Kursen består till stor del av laborationer enligt nedan.

Anmälan till laborations­kursen görs på lista i
Fysikhuset, korridor Ampere senast tis v 35. – Jag tar med
listan till första föreläsningstillfället tis v 35 8-10.

Lab   Beskrivning
1

Egenskaper hos multimetrar och oscilloskop

2 Digital Oscilloskop
3 Frekvensanalys
4 Elektriska Störningar
5 Mätdatorn
6 Litet Mätsystem
7 Temperaturmätning
8 GPIB/Signalanalys/EKG


Responsible for this page:
Last updated: 08/25/11