Hide menu

Examination

Kontinuerlig examination på kursens centrala moment samt betydel­sefulla delar av Lab-PM i form av två duggor. Dugga 1 omfattar labora­tionerna: Egenskaper hos multimetrar och oscilloskop, Digitalt oscilloskop, Frekvensanalys och Elektriska störningar Dugga 2 omfattar resten dvs. laborationerna Mätdatorn, Litet mätsystem, Tempera­turmätning, Styrning av GPIB-instrument och Signalbehandling. Duggorna delas ut efter att de tillhörande laboratioenerna är genomförda och ska lämnas in ungefär en vecka senare. D.v.s. du får göra dom hemma med tillgång till kurslitteraturen. Samarbete är dock inte tillåtet.

 

Missad dugga får göras om vid annat tillfälle efter överenskommelse med examinator. För att få godkänt på kursen krävs aktivt deltagande under laborationerna och genomförande av dessa samt godkänt på båda duggorna. Betyget baseras på det samlade poängresultatet från det två duggorna.


Responsible for this page:
Last updated: 08/25/11