Hide menu

Föreläsningar

Planering (avvikelser från planeringen kan förekomma!)

Föreläsning    Innehåll Läsanvisningar
1

Introduktion

Enkel harmonisk svängning, rörelsekvationen, systemets energi

kap 1 (s.12-19)
2 Dämpad svängning, tvungen svängning, resonans kap 1 (s.20-23)
kap 2
3 Fortskridande mekaniska vågor kap 3
Interferens Kap 4
Dopplereffekt, tryck och intensitet

kap 5
kap 6
kap 7 (s.116-119)

Akustik, musikinstrument och ljudåtergivning kap 8
kap 9
Elektromagnetiska vågor kap 11
Stråloptik, Geometrisk optik kap 12
kap 13
Linser, Speglar, Optiska intrument

kap 13
kap 14
kap 15

10  Böjning och upplösning kap 16
11  Interferens

kap 17


Responsible for this page:
Last updated: 03/13/17