Hide menu

Examination

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen som består av 6 uppgifter som vardera kan ge upp till 4 poäng.

Till tentamen bifogas ett formelblad (ny version 2017-04-21)

I övrigt tillåts:

  • miniräknare, även grafritande, med tömt minne
  • Linjal, gradskiva, passare

Kursansvarig är Roger Magnusson

Examinator är Kenneth Järrendahl


Responsible for this page:
Last updated: 04/21/17