Hide menu

Föreläsningar

Kursen börjar måndag första veckan. Torsdag samma vecka, och torsdag varje vecka till och med vecka 50 har schemalagda träffar. utöver detta kommer det ges tillfälle till korta möten för att diskutera hur projektet fortlöper. Innehållet vid träffarna beror på vad studenterna behöver, men i grova drag:

  • Introduktionsföreläsning
  • Introduktion till verkyg för att uppskatta ekosystemtjänster
  • Workshop kring verktyg för att värdera ekosystemtjänster och mer om hur skattningarna görs
  • Seminarie kring sårbarhet och risker hos ekonomiska verksamheter i relation till ekosystemtjänster
  • Seminarie om hur företag räknar med värdet av ekosystemtjänster


Responsible for this page:
Last updated: 09/08/16