Hide menu
Kurs-tillfälle Datum och lokal Innehåll
    Grundkurs (1 hp)
1

v47 mån 16/11 kl. 08.15-17.00. Lokal: Röntgen i Fysikhuset, LiU

Introduktion
    Sensorer för övervakning i säkerhetstillämpningar
    Sensorer för CBRNE-detektion (CBRNE = Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosives)
    Seminarium: ”MSB och sensorer”, Doc. Svante Ödman, Forskningssamordnare, MSB
    Sensordatahantering
    Examination av grundkursen (endast för dem som bara går introkursen): Hemtentamen med essäfrågor. Deadline 2 veckor efter kurstillfället.
     
    Fördjupningskurs (5 hp)
2

v49 fre 4/12 kl. 08.15-17.00.
Lokal: Röntgen i Fysikhuset, LiU

Introduktion (kursplan, examination, ...)
    Tema: Radarsensorer
    Radarsensorer & radarövervakning
    THz-sensorer
    Laserbaserade sensorer
     
3 v3 ons 20/1 kl. 13.15-17.00. Lokal: Röntgen i Fysikhuset, LiU Tema: Optroniska sensorer
    Detektion av explosivämnen
    B-detektion
     
     
3 forts v5 fre 5/2 kl. 08.15-12.00. Lokal: Mott i Fysikhuset, LiU Tema: Optroniska sensorer (forts.)
    UV, Vis, IR
     
4 v7 tis 16/2 kl. 08.15-17.00. Mott kl. 8-14, Röntgen kl. 14-17, båda i Fysikhuset, LiU Tema: CBRN och röntgen
    Röntgen
    Radiologiska och nukleära hot
    Detektion av kemiska ämnen
    Detektion av biologiska hot
    Tillämpningar av kemiska och biokemiska sensorer
    Studiebesök LIU
     
     
5 v10 ons 10/3 kl. 08.15-17.00. FOI. Tema: Övriga säkerhetssensorer och sensordatahantering
    Datafusion & analys
    Seminarium: ”Säkerhetslösningar på Arlanda”, Anders Lennerman, Luftfartverkets säkerhetschef på Arlanda och Bromma
    Sensorhantering och -styrning
    Akustiska sensorer
    Studiebesök FOI: Demo av väggpenetrerande radar, grindad avbildning och demo av en akustiklaboration
     
6

v15 14/4 kl. 08.15-12.00.
Lokal: Röntgen i Fysikhuset, LiU.

Examination av fördjupningskursen:  
    Seminarium: Muntlig redovisning av gruppuppgift. Inlämning av skriftlig uppgift senast två veckor efter den muntliga presentationen.


Responsible for this page: Mats Eriksson
Last updated: 03/08/10