Hide menu

Kurslitteratur

  • FOI orienterar om sensorer (2004), Red. Åke Wiss och Göran Kindvall. Boken kommer att delas ut till alla kursdeltagare.
  • Särtryck och/eller föredragshandouts kommer att delas ut av respektive föredragshållare.


Responsible for this page: Mats Eriksson
Last updated: 09/18/09