Hide menu

Examination

Kursen ges i form av en inledande kurs (1 hp), följt av en fördjupningskurs (5 hp). Följer man enbart introduktionsdelen (1 hp) består examinationen av:

  • Aktivt deltagande i undervisningen   (100 % närvaro på tillfälle 1) och hemtentamen med essäfrågor. Deadline 2 veckor efter kurstillfället.

Följer man introduktionsdelen + fördjupningsdelen (1 hp+ 5 hp = 6 hp) består examinationen av:

  • Aktivt deltagande i undervisningen (minst 80 % närvaro på tillfälle 1-5) och grupparbete med skriftlig och muntlig examination. (Man behöver alltså inte göra hemtentamen i detta fall.)


Responsible for this page: Mats Eriksson
Last updated: 10/09/09