Hide menu

Orientering om nanovetenskaplig forskning

Under två seminarium kommer forskare från IFM att berätta som sin verksamhet. Vi kommer även att göra två studiebesök. Som examination ska varje student skriva en miniuppsats om nanovetenskap, kopplad till seminarierna. Omfattningen ska vara minst 500 ord, och texten får gärna vara subjektiv och innehålla egna reflektioner.

Seminarium 1

tisdag 14/11

  • 13-15 Gästföreläsningar
  • 15-17 Studiebesök renrum

 

Seminarium 2

tisdag 5/12

  • 13-15 Gästföreläsningar
  • 15-17 Studiebesök Nationellt superdatorcentrum (NSC)
     


Responsible for this page: Marcus Ekholm
Last updated: 11/30/17