Hide menu

Kurslitteratur

  • Molecular Biology (andra upplagan) av Craig, Cohen-Fix, Green, Greider, Storz och Wolberger; Oxford University Press (2014).

Övrig litteratur

  • Kurslitteraturen består även av vetenskapliga artiklar.


Responsible for this page:
Last updated: 10/03/14