Hide menu

Examination

OM-Examination

Tentamen
Förutom ordinare tentamenstillfälle finns 2 omtentamenstillfällen/år. Underkänd tentamen kan endast omexamineras i form av en ny tentamen.

När? Titta i tentamensschemat i studiehandboken.

Etik-Seminarier

mer information i LISAM

Skriftlig inlämningsuppgift i etik

Mer information i LISAM


Responsible for this page:
Last updated: 10/17/17