Hide menu

Komplettering av tidigare kurser

Alla som någongång under de senaste 10 åren läst kursen "Introduktion till vetenskaplig metod, analys och statistik" (nbib25 eller nbib44) kommer under våren att ges möjlighet att komplettera ej godkända moment. Komihåg att registrera er på terminen så att vi kan rapportera in de nya resultaten i ladok.

Vi börjar med att erbjuda omdugga av momentet om "Kritiskt tänkande" (UPG3/UPG6/UPG1 beroende på vilket år ni läste) och "Statistik" (UPG1 eller UPG7).

För att ni ska kunna förbereda er till duggorna har vi sammanställt anvisningar till förberedelser.

2. Exempelfrågor från duggorna

3. Kurslitteratur

Studera även kurslitteraturen från det år ni läste. Duggorna kommer att utgå från generella frågeställningar som är gemensamma för alla böcker.

2007

 • Holmes et al. Research methods for the biosciences.
 • Jerkert, Jesper och Hansson Sven Ove. Vetenskap och villfarelse Browne and Keeley. Asking the right questions

2008

 • Olsson, Englund och Engstrand. BIOMETRI 
 • Renberg. Bra skrivet Väl talat. Handledning i skrivande och praktisk retorik. 
 • Pelger, Kommunikation för naturvetare 

2009

 • Hultén et al Kritiskt tänkande 
 • Browne and Keeley. Asking the right questions
 • Barnard et al Asking questions in Biology 

​2010

 • Hultén et al Kritiskt tänkande 
 • Browne and Keeley. Asking the right questions
 • Jerrold Zar Biostatistica Analysisl International Edition 5th Edition Prentice hall 

2011-2012

 • Hultén et al Kritiskt tänkande 
 • Greame D.Ruxton, Nick Colegrave Experimental Design for the Life Scienses, Oxford
 • Jerrold Zar Biostatistica Analysisl International Edition 5th Edition Prentice hall 

2013-

 • Kritiskt tänkande, Hultén et al. Liber;
 • Experimental Design for the Life Scienses, Greame D.Ruxton, Nick Colegrave Oxford;
 • Calvin Dytham, Choosing and using statistics. A biologist's guide. 3rd edition. Wiley-Blackwell  


Responsible for this page:
Last updated: 03/30/15