Hide menu

Fysiologiska principer (NBIB29)

När man undersöker fysiologiska system återkommer vissa funktionsmönster om och om igen; i nervsystemets sätt att skicka signaler, i hormoners sätt att reglera kroppsfunktioner eller i exkretionsorganens sätt att bli av med avfallsprodukter.

Dessa återkommande funtionsmönster (fysiologiska principer) är en central del av kursen.

LISAM

Vi använder oss av ett webbaserat undervisningshjälpmedel, LISAM.

Du som är registrerad kan vid kursstart hitta...

  • Studiehandledning
  • Föreläsningar
  • Labbhandledning
  • Labbredogörelser/Test
  • Fortlöpande kursinformation
  • Inlämningsuppgift
  • Övningstentamen
  • Halvtids kursutvärdering
  • mm

För att logga in...

  • klicka på LISAM-länken i vänstermenyn


Responsible for this page:
Last updated: 10/17/17