Hide menu

Kurslitteratur

  • Hickman/Roberts/Keen/Larson/Eisenhour: Animal diversity, 7th ed. 2015,
    McGraw Hill - International edition (ISBN: 978-1-259-09555-9).
  • Inläsningsanvisningar till de olika varianterna av kursbok som går bra att använda på kursen finns nedan.
  • Kompendiesamling (6 st kompendier) som kommer att finnas tillgängliga som pdf-filer för utskrift i LISAM. För de studenter som föredrar att kunna köpa en färdigtryckt kompendiesamling rekommenderas att ni går samman och beställer, ex  från Bokakademin, en tryckt version från pdf-filerna. OBSERVERA att detta inte kommer att ombesörjas av kursledningen, utan måste ske på initiativ från deltagande studenter. Sådan beställning måste göras i god tid! 
  • Blad som delas ut vid respektive föreläsningstillfälle (kommer även att finnas i LISAM)
Size: 64.6K bytes Modified: 5 November 2015, 09:37
Size: 65.7K bytes Modified: 1 September 2015, 09:01
Size: 63.9K bytes Modified: 1 September 2015, 09:02
Size: 65.6K bytes Modified: 21 May 2014, 08:53
Size: 109.5K bytes Modified: 21 May 2014, 08:53
Size: 109.1K bytes Modified: 21 May 2014, 08:53

Bra att ha litteratur

  • Perry/Morton: Photo Atlas for Biology, 1998, Wadsworth Publ Comp


Responsible for this page:
Last updated: 08/24/17