Hide menu

Laborationer

När laborerar du? Se detaljschema!

Vilken grupp just du kommer att tillhöra kommer att finnas presenterat i kursrummet i LISAM.

Alla deltagande studenter ska följa den laborationsinformation som finns i nedanstående dokument!

Observera att laborationskursen innehåller dissektioner av fem olika typdjur (manet, daggmask, kräfta, fisk och fågel). Samtliga laborationsmoment utföres i grupper om två eller flera studenter.

Size: 47.5K bytes Modified: 1 September 2015, 08:39


Responsible for this page:
Last updated: 10/07/17