Hide menu

LISAM

Kursen använder sig av LISAM i kursrummet Zoomorfologi. Där finns kompendiematerial (för utskrift) för laborationer och föreläsningar. Enstaka blad som delas ut vid respektive föreläsning kommer också att finnas här. All kurskommunikation kommer att ske via detta kursrum.

Hur kommer ni åt LISAM?
Gå in i studentportalen, LISAM finns i vänstermenyn. Klicka! När ni kommer in på er egen sida i LISAM hittar ni "Mina kurser" i vänstermenyn. Ni delar kursrummet Zoomorfologi med alla de studenter ni samläser med under kursen.

Observera att endast studenter som är registrerade på en av kurserna som delar kursrummet kommer åt kurssidan i LISAM.

 


Responsible for this page:
Last updated: 10/10/13