Hide menu

NBIA24 Genetik

Välkommen till kursen i genetik.

Kursen kommer att framför allt behandla klassisk genetik. Undervisningen kommer att bedrivas i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Undervisningsplattformen Lisam kommer att användas och där kommer bilder från föreläsningar, laborationshandledningar, duggor mm att läggas ut.

Kursplan

Schema

Kurskompendium

Kurskompendium med diverse information om kursen. OBS! Dokumentet är under utveckling och kan ändras under kursens gång.

Size: 78.4K bytes Modified: 21 December 2016, 13:05

Kurslitteratur

På kursen används boken Genetics - A Conceptual Approach av Pierce, 6:e upplagan eller senare. Ytterligare litteratur kan utdelas under kursens gång.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig salstentamen (flervalsfrågor på engelska) samt genom aktivt deltagande vid samtliga labbar och seminarier.

Size: 618.8K bytes Modified: 21 December 2016, 13:07

Lärare och assistenter

Kursansvarig och examinator: Jenny Hagenblad

Övriga lärare: Anki Brorsson, Tove Bjerg, Pia Løtvedt, Ricky Ansell och Agneta Johansson


Responsible for this page:
Last updated: 11/08/17