Hide menu

Kursplan

Kursens mål är att ge studenten en fördjupning på ämnet med fokus på hundens beteende, sinnesfysiologi, evolution och domesticering. Aktuell forskning kommer att ligga till grund för studentens kunskaper och vid kursens slut ska den studerande kunna:

• Använda och analysera etologiska begrepp.
• Kritiskt reflektera över hundens evolutionära ursprung och redogöra för möjliga scenarion av domesticering och hur det har påverkat hundens beteende.
• Beskriva och reflektera över skillnader mellan gråvargen och hunden samt även beteendeskillnader hundraser emellan.
• Utförligt beskriva hundens sinnesfysiologi, och dess betydelse för hundens beteende och kommunikation.
• Självständigt söka, kritiskt granska och sammanfatta vetenskapliga artiklar inom ämnet.

 

Här kan du läsa hela kursplanen


Responsible for this page:
Last updated: 02/27/17