Hide menu

Kursansvariga

Lina Roth (Fil. dr. Zoologi)

Jag började studera biologi vid Linköpings universitet 1999. Efter några fördjupningskurser i zoologi vid Lunds universitet tog jag min magisterexamen där 2003. Det var även i Lund som jag kom att avverka mina år som forskarstuderande. Jag spann vidare på mitt examensarbetet och undersökte ögonen och färgseendet hos ryggradsdjur, och då främst med inriktningen geckoödlor och hästar. Min doktorsavhandling "Diversity and Limits of Colour Vision in Terrestrial Vertebrates" försvarade jag vid Lunds universitet november 2008.

Nu är jag tillbaka vid Linköpings universitet och jobbar på IFM som biträdande lektor. Jag undervisar i etologi och fysiologi och är kursansvarig på distanskurserna i Introduktion till etologi, Fortsättningskurs i etologi, Hästens sinnen och beteende samt Hundens beteendebiologi 1, 2 & 3.

Förutom att undervisa forskar jag numera om hundars synupplösningsförmåga, deras stressfunktioner och möjligheten att mäta stresshormoner i hundhår, samt beteendeskillnader hos hund, främst i interaktion med människor.   

Mia Persson (MSc)

Mia Persson heter jag och är forskarstuderande för Per Jensen sedan i maj 2013. Just nu är jag mitt uppe i processen att starta upp mitt projekt med inriktningen mot beteendegenetik hos hundar. Innan jag hamnade här studerade jag både kandidat –och mastersprogrammet med inriktning mot etologi här på LiU. Efter mina studier jobbade jag som forskningsassistent där jag till största del jobbade med projekt på just hundar. Från och med VT16 kommer jag vara den huvudsakliga kursledaren för Hundens beteendebiologi 2. 


Responsible for this page:
Last updated: 07/05/16