Hide menu

Kurslitteratur

Kurslitteraturen kommer huvudsakligen att bestå i flertalet, av kursledningen utvalda, vetenskapliga artiklar (engelskspråkiga) som tillhandahålls som pdf-filer via LISAM under kursens gång.

Även enstaka kapitel ur kursboken till Hundens beteendebiologi 2 som är förkunskapskrav till denna kurs kan komma att behandlas. 


Responsible for this page:
Last updated: 07/05/16