Hide menu

Kursbeskrivning

Kursen startas med ett självrättande kunskapstest över grundläggande etologiska kunskaper som kursdeltagaren förväntas ha med sig sedan tidigare kurser. Kursen baseras sedan på ett veckoschema som inkluderar läsning av aktuella vetenskapliga artiklar, diskussioner i grupp, en egen sammanfattningsuppgift samt självrättande kunskapstest, allting handlett över intenet i kursmiljön LISAM. Till Lisam hittar man genom att logga in i studentportalen med sitt liu-id och sedan klicka på länken "Lisam" i vänstermenyn. 

För genomgången och godkänd kurs krävs att samtliga obligatoriska moment är godkända. Dessutom krävs en godkänd sammanfattning samt att alla kursdeltagare ska läsa och opponera på varandras arbeten. På grund av den obligatoriska kamratopponeringen har denna sammanfattningsuppgiften viktiga slutdatum under terminens gång, vilka måste följas för att kunna bli godkänd på momentet.

Betygsgraderingen är godkänt (G) och underkänt (U).


Responsible for this page:
Last updated: 11/17/15