Hide menu

Examination

För genomgången och godkänd kurs krävs att alla självrättande test samt inlämningsuppgifter är godkända. Diskussionsuppgifter kräver konstruktiva inlägg med vetenskapliga referenser. För att bli godkänd på kursen krävs också en godkänd sammanfattning på ämnet, en uppgift som även inkluderar opponering på andra kursdeltagares arbeten samt självreflektion. På grund av den obligatoriska kamratopponeringen har denna sammanfattningsuppgiften viktiga slutdatum under terminens gång, vilka måste följas för att kunna bli godkänd på momentet.

Betygsgraderingen är  godkänt  ( G ) och  underkänt  ( U ).


Responsible for this page:
Last updated: 11/17/15