Hide menu

Kursansvariga

Thomas Östholm (universitetslektor i zoologi, fil dr) (epost: thomas.ostholm@liu.se)

Jag har varit verksam vid Linköpings universitet sedan 1993 och undervisar i zoologi, särskilt morfologi och sytematik inkluderande hela djurriket. Jag har givit många kurser inom detta ämnesområde för både biologi-, lärar- och civilingenjörsstudenter. Mina forskningsintressen är riktade mot neurobiologi och särskilt djurens förmågor att registrera ljus samt nervsystemets utveckling hos framförallt ryggradsdjur.

Jag fungerar som kursansvarig, tillsammans med Lina Roth, för LiUs distanskurser i etologi.

 

Lina Roth (bitr. lektor i etologi, fil dr)

Jag började studera biologi vid Linköpings universitet 1999. Efter några fördjupningskurser i zoologi vid Lunds universitet tog jag min magisterexamen där 2003. Det var även i Lund som jag kom att avverka mina år som forskarstuderande. Jag spann vidare på mitt examensarbetet och undersökte ögonen och färgseendet hos ryggradsdjur, och då främst med inriktningen geckoödlor och hästar. Min doktorsavhandling "Diversity and Limits of Colour Vision in Terrestrial Vertebrates" försvarade jag vid Lunds universitet november 2008.

Nu är jag tillbaka vid Linköpings universitet och jobbar på IFM som biträdande lektor. Jag undervisar i etologi och fysiologi och är kursansvarig på distanskurserna i Introduktion till etologi, Fortsättningskurs i etologi, Hästens sinnen och beteende samt Hundens beteendebiologi 1, 2 & 3.

Förutom att undervisa forskar jag numera om hundars synupplösningsförmåga, deras stressfunktioner och möjligheten att mäta stresshormoner i hundhår, samt beteendeskillnader hos hund, främst i interaktion med människor.   


Responsible for this page:
Last updated: 08/28/18