Hide menu

Kursbeskrivning

OBS! Denna kurs överlappar helt med den tidigare Djurens beteende ETE294!

Kursen "Introduktion till etologi" baseras på veckoscheman med egna litteraturstudier, praktisk observationsstudie på djur, inlämningar, gruppdiskussioner i diskussionsforum samt självrättande kunskapstest. Kursen ges med hjälp av LiUs egna internetbaserad undervisningsplattform som heter Lisam. Till Lisam hittar man genom att logga in i studentportalen med sitt liu-id och sedan klicka på länken "Lisam" i vänstermenyn. 

VIKTIG information för distanskursstudenter nedan!!

Size: 219.2K bytes Modified: 9 June 2017, 12:00


Responsible for this page:
Last updated: 06/09/17