Hide menu

Kursen innefattar inte längre någon helgträff

Kursen innefattar som sagt inte längre någon obligatoriska helgträff. Helgträffen har istället ersatts av små videoföreläsningar under kursens gång. 

 

 


Responsible for this page:
Last updated: 02/17/14