Hide menu

Examination

För genomgången och godkänd kurs krävs att samtliga obligatoriska moment är godkända. 

Betygsgraderingen är godkänt (G) och underkänt (U).

 


Responsible for this page:
Last updated: 06/16/14