Hide menu

Introduktion till etologi (ETE327)

OBS! Kursen överlappar HELT med den tidigare Djurens beteende ETE294!

Kursen "Introduktion till etologi" är en fristående distanskurs på 7,5 hp som syftar till att ge studenten kunskaper i grundläggande etologi, med särskild tonvikt på beteende och beteenderelaterade problem i tillämpade sammanhang, såsom husdjurshållning. 
 
Kursen söks som fristående kurs via Antagning.se och antagningen sker centralt och via urval BP. Glöm inte att tacka ja till kursplatsen om du blir antagen i första urvalet för annars mister du din plats. Om du vill ha specifik information om din antagning, ring universitetets växel 013 - 28 10 00 och be att få prata med "antagningen". Antagna som har frågor kring Liu-ID (inloggningsuppgifter) läs här, mejla central.studexp@liu.se eller ring på 013282000.
 
Mer information om fristående kurser och hur du anmäler dig finner du på LiUs sida om fristående kurser och för mer specifika frågor om biologiavdelningens distanskurser, mejla kursadministratören Rita Fantl (rita.fantl@liu.se).
 
OBS! Viktig information!!!
För att få studera vid Linköpings Universitet måste du ha ett giltigt LiU-ID!

Hur du går till väga för att skaffa detta kan du se under rubriken "Kursbeskrivning" här i vänsterspalten i dokumentet "INFO Distanskurs....".

Här finns också information kring hur man registrerar sig på kursen.

  

Kursansvarig: Thomas Östholm (Lina Roth)
IFM/Biologi, Linköpings universitet.

 


Responsible for this page:
Last updated: 06/19/18