Hide menu

Kurslitteratur

Make sure you have the course literature from the very first day:

  • Van der Valk, A. 2006. The Biology of freshwater wetlands. Oxford University Press, Oxford U.K. ISBN 0-19-852540-0. 

For Swedish-speaking participants we recommend:

"Våtmarksboken, skapande och nyttjande av värdefulla våtmarker" av Tonderski mfl.

This book can be ordered from Bokakademien i Linköping AB, e-mail adress: karallen@bokakademin.se or  jari@bokakademin.se 

Other literature

Beside the course book, a number of scientific papers will be used during the course. They can either be downloaded from the course-server or via the University Library. Detailed information will be given for participants.

Förutom kursboken tillkommer ett antal artiklar som kan laddas ner från kursportalen respektive LiUs bibliotek. Anvisningar finns i den detaljinformation som görs tillgänglig för kursdeltagare via kursportalen i Kalmar.


Responsible for this page:
Last updated: 01/06/11