Hide menu

Laborationer

Under kursen genomförs ett antal laborationer, dels i form av datalaborationer, och dels i form av praktiska övningar under helgträffarna. Dessa rapporteras skrifltigt och ingår som en del i examinationen av kursen


Responsible for this page:
Last updated: 01/06/11