Hide menu

Kursbeskrivning

Kursen baseras på ett veckoschema med egna litteraturstudier, diskussioner i diskussionsforum, inlämningsuppgifter samt självrättande test. Kursen ges över internet i LiU:s kursmiljö LISAM. Kursen inbegriper även en enklare etologisk observationsstudie.

 


Responsible for this page:
Last updated: 10/21/15