Hide menu

Information om ansökan till fortsättningskursen

Hundens beteendebiologi 3 (ges under höstterminer)

Efter genomgången och godkänd Hundens beteendebiologi 2-kurs kan du ansöka till fortsättningskursen "Hundens beteendebiologi 3" (HB3) som ges under höstterminer. 

Ansökan görs på www.antagning.se och sista ansökningsdagen är i mitten av april.

OBS! - Som kursdeltagare på Hundens beteendebiologi 2 (HB2) så blir du inte automatiskt erbjuden en kursplats på HB3, utan intresserade måste alltid skicka in en ny ansökan via antagning.se. Du kan söka HB3 medan du ännu går HB2. Du kan då bli "antagen med villkor" men om du sen inte godkänns på HB2 innan kursstarten på HB3 så tappar du din eventuellt erbjudna kursplats. 

Klicka här så går du till kurshemsidan för fortsättningskursen "Hundens beteendebiologi 3". 


Responsible for this page:
Last updated: 08/28/18