Hide menu

Kursplan

Kursens mål är att ge en introduktion till ämnet med fokus på biologin (etologi, fysiologi, evolution) bakom olika beteenden med tyngdpunkten på hundar och hunddjur. Efter kursen skall den studerande kunna:

  • beskriva grundläggande etologiska begrepp.
  • förklara den genetiska och evolutionära bakgrunden till beteendemönster och deras biologiska mekanismer, med betoning på hundars beteende.
  • beskriva den grundläggande fysiologin och genetiken bakom beteenden med betoning på beteenderelevans för hundar.
  • upprätta ett enklare protokoll för beteendestudier, ett så kallat etogram, för hunddjur.


Responsible for this page:
Last updated: 12/05/14