Hide menu

Lektioner

Kursen innehåller fyra lektioner under vilka både diskussionsuppgifter (Q-frågor) och räkneuppgifter kommer att behandlas.

Före lektionen så rekommenderas du att lösa uppgifterna listade i tabellen under rubriken Innan

Största delen av lektionen kommer att ägnas åt genomgång av de räkneuppgifter samt diskussionsfrågor under rubriken Under lektion. Dessutom finns det tid att reda ut eventuella frågor på de uppgifter som lösts på egen hand innan lektionstillfället. Vid behov kan lektionerna även innehålla viss teorigenomgång. Efter lektionen jobbar du vidare med Efter-uppgifterna.

Lektion Kapitel Innan Under lektion Efter
1 17 Q17.1, Q17.8, 17.11, 17.69  Q17.15, Q17.19, 17.59, 17.107 Q17.7, Q17.20, 17.26, 17.29, 17.63, 17.87
2 18 Q18.5, Q18.12, 18.1,18.28 Q18.20, Q18.17, 18.40, 18.67 Q18.22, Q18.19, 18.7, 18.14, 18.61, 18.38
3 19 Q19.4, Q19.14, 19.6,19.38 Q19.2, Q19.17, 19.37, 19.40 Q19.19, Q19.11, 19.10, 19.19, 19.25,19.53
4 20 Q20.11, Q20.17, 20.13, 20.27 Q20.13, 20.38, 20.53, 20.29 Q20.7, Q20.23, 20.24,20.33, 20.35,20.47


Responsible for this page: Magnus Boman
Last updated: 04/07/16