Hide menu

Föreläsningar

I kursens föreläsningar behandlar innehållet i ett kapitel 17-20 i kursboken. 

Kapitel Ingående moment Ingår ej
17 Värme, temperatur, värmekapacitet, fasförändringar, värmeöverföring, växthuseffekten. 

Farenheits temperaturskala (s. 572)

'Thermal stress' (s. 578-579).

18 Ideala gaslagen, makroskopisk-mikroskopisk bild av gaser, värmekapacitet. Avsnitt 18.5 (s. 626-628) samt ”pVT-diagram” i avsnitt 18.6 (s. 630-631).
19 1:a huvudsatsen, intern energi, arbete, termodynamiska processer.  
20 2:a huvudsatsen, värmemotorer, kylskåp, Carnotprocessen, energikvalitet, entropi. Avsnitt 20.3.


Responsible for this page: Magnus Boman
Last updated: 01/23/18