Hide menu

92FY11/92FY17 - Värmelära

Välkomna till kursen i Värmelära!

Den här delkursen ger grudläggande kunskap i termodynamik.  Kursen omfattar 4 hp. 

Kursinnehåll

Vi går igenom begrepp som temperatur, värme, ideala gaser, intern energi, arbete, entropi,  termodynamiska processer, värmetransport, värmemotorer. Temperatur och värmekapacitet behandlas både ur ett makroskopiskt samt ett mikroskopiskt perspektiv. Växthuseffekten diskuteras och kopplas till värmestrålning. Adiabatiska och isoterma processer samt värmemotorer, speciellt Carnotprocessen, studeras där vi behandlar bland annat en motors verkningsgrad samt energikvalitet. Kursen tar också upp begreppet entropi ur både ett makroskopiskt samt mikroskopiskt perspektiv. 

Mål och syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap i termodynamik och introducera begrepp som temperatur och värme samt ge kunskap om tillämpningar. Efter avslutad kurs ska studenten kunna använda grundläggande begrepp inom värmelära för att förklara fenomen, lösa problem och beräkna fysikaliska storheter. 


Responsible for this page: Magnus Boman
Last updated: 01/23/18