Hide menu

Lektioner

I kursen ingår två lektioner av olika karaktär, en s k labblektion där teorin kring laborationen Genteknik gås igenom och en problemlösningslektion som behandlar enzymkinetik.

Uppgifter och material till lektionerna finns här:

Size: 49.5K bytes Modified: 22 November 2013, 10:19


Responsible for this page:
Last updated: 11/22/13