Hide menu

Föreläsningar

På biokemidelen av kursen förekommer tre föreläsare; Anki Brorsson (AB), Magdalena Svensson (MS) och Cecilia Andresen (CA). Kursanvarig är Anki Brorsson som kan nås på 286648 eller via mail till anki@ifm.liu.se. De didaktiska momenten handleds av Mona Jensen (MJ) och Gunnar Höst (GH).

Här finns information om vad som behandlas på föreläsningarna, vem som föreläser och vilka sidor i boken som gås igenom:

Size: 23.5K bytes Modified: 14 October 2013, 14:26
Size: 53.0K bytes Modified: 16 December 2013, 15:24


Responsible for this page:
Last updated: 08/18/14