Hide menu

Laborationer

I biokemidelen av kursen ingår en gentekniklaboration, en datorlaboration samt ett laborativt projektarbete. Projektarbetet syftar till att utveckla en laboration riktad mot gymnasieelever inom biokemiområdet. Mer information om projektet kan fås av Mona Jensen (mona.jensen@vimmerby.se).

Nedan finns instruktionen till datorlaborationen om proteinrening.

Size: 24.0K bytes Modified: 11 November 2013, 12:59

Nedan finns laborationshandledningen för gentekniklaborationen. Laborationen föregås av en labblektion där teorin bakom momenten gås igenom.

Size: 79.0K bytes Modified: 26 October 2012, 11:00

Information om hur vi vill att en laborationsrapport inom biokemin ska utformas finns här.

Size: 15.0K bytes Modified: 26 October 2012, 11:01
Size: 40.0K bytes Modified: 14 October 2013, 14:44

Laborationsredovisningarna skickas in elektroniskt via mail tfke32@ifm.liu.se. Märk filen efternamn_efternamn_genteknik för att underlätta resultatrapporteringen.


Responsible for this page:
Last updated: 11/11/13